Mikko Marttila Ihmisen sisäisestä järjestyksestä et voi löytää rikkomusta, sillä se toteuttaa aina tarkoitusta.

Pelon pitkät perinteet ja veriset valtakunnat

Pelolla hallitsemisella ihmisyhteisöissä on pitkät perinteet ja siksi kauhun tasapaino on pitkittynyt vuosituhansien aikana keinoksi pitää yllä näennäistä järjestystä, mutta samalla aiheutetaan valtataisteluita, väkivaltaa ja mielenterveysongelmia. Olemassa olevat valta - ja voimarakenteet oikeusjärjestelmän ohella pitävät huolta siitä, että ihmisen luontainen sisäinen järjestys ei koskaan saavuta itseohjautuvuuden tilaa, vaan on aina riippuvainen ulkoisista säädöksistä sekä lainalaisuuksista. Tyypillisesti hallitsematon tila yksilön tunnesäätelyssä sekä itseohjautuvuudessa johtaa suhteiden pinnallistumiseen, tunteiden turruttamiseen, oman terveytensä vaarantamiseen sekä riskikäytökseen, joka näkyy huumausaineiden väärinkäytöksenä, sekä merkityksettöminä irtosuhteina. Onko alkoholismi syy vai seuraus? Meistä jokainen kuitenkin tuntee vahingolliset käyttäytymismallit silloin, kun omiin tarpeisiin ei ole vastattu. Esimerkiksi tunnesyöminen on eräs tyypillinen esimerkki tilasta, jossa yksilö yrittää saada hallintaan omaa tahtoaan sekä itseohjautuvuutta. Arvojen erilaisuus ei olisi yksilölle ongelma, jos hän saavuttaa itseohjautuvuuden tilan tunteiden säätelyssä, mutta koska arvot sanellaan ulkoa käsin, on yksilön luotto itseensä jatkuvalla koetuksella. Siksi myös kunnianpalautustapaukset, eli "kunniaväkivalta" tai "kotoinen kotiväkivalta" on keino pitää yllä järjestystä ja saavuttaa näennäinen vakaus yhteisöön ja yhteiskuntaan, vaikkakin hyvin vahingollisin loppuseuraamuksin. Palkitsemis- sekä rangaistusmenettelyt pitävät huolen epäterveen riippuvuussuhteen jatkumisesta, kun yksilöt hakevat hyväksyntää ja merkityksellisyyttä näennäisarvojen vuoksi, jotka ovat omiaan vahingoittamaan niin yksilöä kuin yhteisöä järsien keskinäistä luottamusta yhteisöjäsenten välillä sekä aiheuttavat myrkyllisiä valtataisteluita ja suoranaisia sotia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset