Mikko Marttila Ihmisen sisäisestä järjestyksestä et voi löytää rikkomusta, sillä se toteuttaa aina tarkoitusta.

Tunne elämä – Yllykkeet ja väkivallan synnyinsyy

Kehittyneen yhdyskunnan toimintaedellytykset tarkoittaa jäsenten kykyä pidättäytyä yllykkeiltä, jotta saavutetaan haluttu tavoite. Se tarkoittaa kykyä ennakoida ja kuvitella pitkänajan ennusteita niillä toimilla, jotka toteutetaan tänään.

Esimerkiksi tuhoisa riippuvuus on seurausta itsesäätelyn menetyksestä, jossa ihminen ei kykene tunnelukkojensa vuoksi pidättäytymään yllykkeiltä, vaan hakee vain ja ainoastaan uutta mielihyväpiikkiä haluamatta kohdata vahingollisia seuraamuksia itselle tai ympäristölle.

Eläinkunnassa on monia eläimiä, joilla pidäkkeet ovat hyvin rajallisia mahdollisten saavutusten edessä, - koska kyky ennakoida pitkänajan ennusteita on rajallinen - ja siksi voimakas mittelö väkivaltaisine yhteenottoineen ovat ainoa keino selviytymiselle sekä järjestykselle.

Tällä samaisella piirteellä yleensä perustellaan ihmisen perimmäistä luontoa, kun selviytymisviettien sanotaan ohjaavan kaikkia elollisia väkivaltaisiin yhteenottoihin.”Vain vahvimmat selviytyvät.” On kuitenkin olemassa myös eläimiä, jotka luontaisesti kykenevät pidättämään yllykkeitä lyhyen ajan tavoitteisiin saavuttaakseen pidemmän ajan hyödyn niin kuin esimerkiksi korppi, joka osaa odottaa saavuttaakseen toivotun päämäärän.

Viestinnän osuus yhdyskunnassa keskinäisten päämäärien toteuttamiseksi on tärkeää, jotta tiedetään haluttu suunta, jota tavoitellaan. Onko siis yhdentekevää, miten puhutellaan?

Kielellisen kehityksen merkitys ja sen vaikutus yksilöiden ja yhteisöjen välillä on selvästi yhdyskuntia vakauttava tekijä, mutta viestinnän ohella tunteiden ilmaisun - ja itsesäätelyn heikkous voivat johtaa tilanteisiin, jossa esimerkiksi jonkin yksilön turhautuneisuutta vallitseviin olosuhteisiin kuvailevat tunnetilat ja ilmaisumuodot rakentuvat paineiden purkamisen sijaan vallitsevaksi totuudeksi ympäristöstä, esimerkiksi: ”hän on laiska.”

Toimettomuuden syy voi kuitenkin olla ennemminkin keskinäissuhteista johtuvaa, jonka taustalla on riittämätön viestintä sekä tunteiden ja tarpeiden ohittaminen. Siksi ei ole yhdentekevää viestinnässä erottaa havainto, tunteet ja tieto toisistaan. Mutta kuinka kykeneviä yksilöt ovat hahmottamaan omia tuntemuksiaan ja erottamaan tunteet vallitsevista olosuhteista, eroavat merkittävästi riippuen siitä, kuinka hyvin nuoruudessa vanhemmat ovat tukeneet lapsen kasvua ja kehitystä.

Väkivalta ei siis ole ihmisiä luontaisesti ohjaava piirre, vaan pikemminkin tilanne, johon päädytään silloin, kun tuki turhautumisen käsittelyyn on ollut heikkoa. Siksi kielellisen ilmaisutaidon rikastuttaminen ja tunne-elämätaitojen tukeminen on tärkeää, jotta tuhoisa käytös saadaan pysähtymään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset